Bus Schedule in Jinqiao Station

Date:2010-11-06
<P><P><B>Bus Schedule in Jinqiao Station</B><B></B></P>
<DIV>
<P><B>Express Coach</B></P>
<P>Destination</P><P>Departure time</P>
<P>Bingyang</P><P>07:00 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 18:20 19:00 19:20 19:40</P>
<P>Shanglin</P><P>07:20 08:00 08:20 09:20 10:00 10:20 11:20 12:20 13:20 14:00 14:20 14:40 15:20 16:00 16:20 17:20 18:00 18:40</P>
<P>Hezhou</P><P>11:00 17:00</P>
<P>Yizhou</P><P>15:20 15:40 23:20</P>
<P> Luocheng 06:00  Linggui 08:20  Longsheng 18:00</P>
<P> <B>Ordinary lines</B></P>
<P></P>
<P>Binyang</P><P>From 07:10 to 18:30 in every20 minutes</P>
<P>Shanglin</P><P>06:10 07:10 07:30 08:10 <BR>from 08:50 to 17:10 in every 20 minutes18:10</P>
<P>Litang</P><P>08:10 08:50 10:30 11:50 12:50 13:50 14:50 15:30 15:50 16:10</P>
<P>Laibin</P><P>07:10 13:10 16:10 17:10</P>
<P>Heshan</P><P>10:10 11:10 11:30 12:30 12:50</P>
<P>Wuxuan</P><P>09:10 14:10 15:30</P>
<P>Xiangzhou</P><P>08:30 15:50</P>
<P>Qicheng</P><P>08:50 12:50 14:30</P>
<P>Liuzhou</P><P>07:50 08:30 08:50 09:30 09:50 10:10 10:30 11:30 12:30 12:50 13:50 14:30 20:30 22:30</P>
<P>Liucheng</P><P>07:30 08:10 15:10 16:30</P>
<P>Rongan</P><P>06:30</P>
<P>Rongshui</P><P>07:10 17:10</P>
<P>Yizhou</P><P>09:10 10:10 12:30 13:50 16:50 22:30 23:10</P>
<P>Jinchengjiang</P><P>07:30 09:30 09:50 10:30 11:30 12:50 16:10 17:30 21:30 22:10 22:50</P>
<P>Luocheng</P><P>07:10 08:10 17:10 20:50 21:10 21:50</P>
<P>Huanjiang</P><P>08:50 15:30 15:50</P>
<P>Guilin</P><P>18:10 19:10 20:30 20:50</P>
<P>Quanzhou</P><P>08:30 11:10 12:10 13:30 14:10 14:50 15:10 16:50 17:30 21:10 22:30</P>
<P>Guanyang</P><P>09:50 15:50</P>
<P>Lizhi</P><P>09:10 19:30 19:50</P>
<P>Pingle</P><P>18:50 </P>
<P>Guigang</P><P>11:10 11:50 12:10 12:50 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 16:10</P>
<P>Guiling</P><P>07:50 08:50 09:10 09:30 10:50 11:30 11:50 12:30 13:10 14:30 15:10 15:30 17:30</P>
<P>Pingnan</P><P>06:30 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:50 10:10 11:10 11:50 12:50 13:50 14:30 15:30 16:50 17:30 18:10 18:30 18:50</P>
<P>Yulin</P><P>07:50 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:50 13:30 14:30 17:30 18:30 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 22:50</P>
<P>Beiliu</P><P>07:30 08:30 08:50 09:30 09:50 10:10 16:10 16:30 18:10</P>
<P>Rongxian</P><P>09:10 12:10 13:10 14:10 15:30 20:30</P>
<P>Luchuan</P><P>06:10 07:50 08:10 08:30 09:10 09:50 19:10 20:10 20:50 21:10 22:10</P>
<P> Bobai 20:30  Qingguan 23:10  Wushi 08:50  Liuma 13:50</P>
<P>Wuzhou</P><P>05:50 07:30 08:30 09:30 12:30 13:30 19:30 19:50 20:50 21:10 22:10</P>
<P>Tengxian</P><P>06:30 06:50 07:10 09:50 18:30</P>
<P>Chenxi</P><P>19:10 20:10 20:30</P>
<P>Hezhou </P><P>11:10 16:30 17:10 18:30 19:10</P>
<P> <B>Cross</B><B>Provinces Lines</B><B>:</B></P>
<P>Guangzhou</P><P>16:10 18:00 18:10 18:50 19:10 19:30 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10</P>
<P>Shenzheng</P><P>13:10 13:30 15:30 15:50 16:10 16:50 17:10 Baoan 17:50 Shekou 18:10 Longhua14:10 19:10</P>
<P>Longgang</P><P>11:30 12:50 13:50 14:30 14:50 15:10 16:30 17:30 18:30</P>
<P>Dongguan</P><P>14:10 14:50 16:10 16:50 Taiping of Dongguan 18:20 19:20</P>
<P>Zhongshan</P><P>14:50 15:50 16:10 17:20 17:30 18:40</P>
<P>Zhongshan xiaoliang</P><P>16:30 17:10 18:10</P>
<P> Zhuhai 15:10 17:40 Panyu 18:50 Nanhai 16:30 Jiangmen 19:10 Yunfu 19:10 Xinhua 10:30 Shantou 08:30 09:10 18:10 Chaozhou 11:10 Xieyang 13:10 13:30 Puning 12:30 15:10 <BR> Fuzhou 18:10 Xiamen 10:50 Shishi12:10 Zhangzhou 13:50 Putian 16:10 Fuqing 10:10 Fuding 09:30 Lishui 11:10 <BR> Changsha 10:50 Yongzhou 13:10 Daoxian 16:50 17:10 Xidong 10:10 Lianyuan 11:50 Zhuzhou 11:10 Yueyang 09:50 Jingzhou 09:30</P>
<P> address:No.368 Nanwu Avenue  </P>
<P>Phone numbers for booking tickets:0771-2020330 2020331 2020332 2020333 2020334 2020335</P>
<P> You can take No. 22、42、66、67、75、81、215、601、606、608 bus to go there.</P></DIV></P>
SHARE TO:
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.
NANNING—CHINA
www.nanning.gov.cn 桂ICP备05000843