Bus Lines

Date:2010-11-06
<P>

<P><B> Route Nomber </B><B> </B></P> <P><B> Start & Destination </B></P> <P><B> Operating Time </B><B> </B></P> <P><B> Route </B><B> </B></P> <P><B> Stops </B><B> </B></P>
<P> 1 </P> <P> <P>Tingzi--Langdong Sewage Treating Plant <P>(1 yuan/per person) </P> <P> 6 15 23 00 <P></P> <P>Tinghong Lu, Jiangnan Lu, Yongjiang Bridge, Chaoyang Lu,   Minsheng Lu, Dongge Lu, Gucheng Lu, Jianzheng Lu, Yuanhu Lu, Dongge Lu, Changhu Lu </P> <P>Tingzi, Hongting Jiangnan Lukou, Jiangnan Fujian Lukou, Jiangnan Dancun Lukou, south end of Yongjiang Bridge Minsheng Chaoyang Lukou, Minzu Gonghe Lukou, Minsheng Xinmin Lukou, Xinmin Dongge Lukou, Dongge Ducheng Lukou, Gucheng Jiangzheng Lukou, Jianzheng Sixian Lukou, Jianzheng Yuanhu Lukou, The First Attached Hospital of   Chinese Medicine College, Dongge Gecun Lukou Dongge Wangyuan Lukou, Dongge Anhu Lukou,Changhu Dongge Lukou, Changhu Cha huayuan Lukou,Binghu Zhanghu Lukou,Langdong Sewage Treating Plant <P></P>
<P> 2 </P> <P>Anji stop-Chaoyang Park <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Anji Dadao, You’ai Lu, Remin Lu, Minzhu Lu, Xinghua Jie, Chaoyang Park </P> <P>Anji stop, Sulu, Zhongle Furniture world, Anji Lu (middle), Anji Lu Lukou, You’ai crossover, You’ai big tree foot, Xiuxiang market, You’ai Likelong super market, You’ai Mingxiu Lukou, You’ai Hengyang Lukou, You’ai Nanmian Lukou, You’ai Huadong Lukou, You’ai Remin Lukou, Chaoyang Park </P>
<P> 3 </P> <P>Xinyang stop-South Lake park <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Xinyang Lu, Zhongyao Lu, Xinyang Lu, Remin Lu, Minzhu Lu, Xinmin Lu, Qixing Lu, Xinghu Lu </P> <P>Xinyang stop, No. 3 People’s Hostipal, Zhongxin Bridge, North end, Zhongyao Lu,Zhongyao Lu, Xinyang market, Xinyang Lukou, Renmin Beida Lukou, Xiping market, Renmin Yongning Lukou, Renmin Jiefang Lukou, Renmin Chaoyang Lukou, culture Palace, Xinmin Minzhu Lukou, Xinmin Dongge Lukou, Municipal Talent Market, Dream Land Shopping Center, Hot Gate supermarket, Public Transport General Company, South Lake Park </P>
<P> 4 </P> <P>Xi Xiang Tang stop--Chaoyang Park <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Daxue Lu, Beida Lu, Huaxi Lu, Huadong Lu, Chaoyang Lu, Renmin Lu </P> <P>Xi Xiang Tang Bus Station, Guangxi Nationality College, Xi Xiang Tang, Xi Xiang Tang market, Daxue Qingchuan Lukou, Daxue Chencun Lukou, Daxue Daling Lukou-Zoo-Daxue Keyuan Lukou-Daxue Luban Lukou, Guangxi University, Wu Li Ting,Beida Transport Center, Beida Lu, Huaxi Beida Lukou, Huaxi Lu,Huadong Huaqiang Lukou, Huadong Chaoyang Lukou, Chaoyang Park </P>
<P> 5 </P> <P>Wang Zhou Ling Bus Station--Cha Lu </P> <P>6:15~23:00 </P> <P> <P>Wandzhou Lu, Zhonghua Lu, Chaoyang Lu, Yongjiang Bridge,Jiangnan Lu,Tinghong Lu </P> <P>Wang Zhou Ling stop, Zhonghua Huanhu Lukou, Zhonghua Beihu Lukou, Zhonghua An’ning Lukou, Zhonghus You’ai Lukou, Rail Station, Chaoyang Jinan Lukou, Chaoyao Park, Yongjiang Bridge,Jiangnan Dacun Lukou, Jiangnan Fujian Lukou, Tinghong Stop, Tinghong Shi Zhu Ling Lukou, Tinghong Lu, Tinghong Nanjian Lukou, Tinghong Lu, west, Cha Lu </P>
<P> 6 </P> <P>Longdong Bus Station--Beihu Luwei <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Minzu Dadao, Chaoyang Lu, Zhonghua Lu, Beihu NanLu, Beihu BeiLu, </P> <P>Langdong Bus Stop, Feicu Garden, Ronghe Beautiful Land, Minzu Qingxiu Lukou, Shimeng Forest Park,Minzu Hunzhan Lukou, Minzu Zhuxi Lukou, Minzu Jinpu Lukou, Golden Lake Park, Guangxi Investment Tower, South Lake Square, Minzu Cha Hua Yuan Lukou, Macun, Minzu Yuanhu Lukou-Big Hot Gate supermarket, Minzu Gucheng Lukou, Minzu Sqare,Minzu Gonghe Lukou, Chaoyang Park, Rail Station,Zhonghua You’ai Lukou, Zhonghua Anning Lukou, Zhonghua Beihu Lukou, Beihu Tangshan Lukou, Beihu Hengyang Lukou, Beihu New Workers Village, Beihu market, Beihu Primary School, Beihu Xiexiang Lukou, Beihu Xiaoqu, Beihu Luwei </P>
<P> 7 </P> <P>Nanning Medicinal Botanic Garden --Rail Station <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Changgang Lu, Minzhu Lu, Remin Lu, You’ai Lu, Huadong Lu, Chaoyang Lu, Rail Station </P> <P>Botanic Garden, Changgang crossover, Maoqiao Station, Changgang Maojiao Lukou, Changgang Zhong Lu, Changgang Sanli Lukou, Changgang Market, Changgang Yanziling Lukou, Zhanggang Minzhu Lukou, Minzhu Wangzhou Lukou, Minzhu Yuanhu Lukou, Guangxi Daily News Agency, Minzhu Xinmin Lukou, Culture Palace, Renmin You’ai Lukou, Huadong You’ai Lukou,Rail Station </P>
<P> 8 </P> <P>South Lake Park--Beida Transport Center </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Yuanhu Lu, Dongge Lu, Minsheng Lu, Chaoyang Lu, Rail Station, Zhonghua Lu, You’ai Lu, Hengyang Lu, Beida Lu </P> <P>South Lake Park, Yuanhu Minzu Lukou, Yuanhu Xinzhu Lukou, Yuanhu Dongge Lukou, Dongge Liwan Lukou, Dongge Sixian Lukou, Dongge Gucheng Lukou, Minsheng Xinmin Lukou, Chaoyang Park, Chaoyang Jinan Lukou, Rail Station, Zhonghua You’ai Lukou, Hengyang DIdongkou, Hengyang Nantie Er Jie, Hengyang Beida Lukou ,Beida Transport Center <P></P>
<P> 9 </P> <P> Wuyi Station Rail Station <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Wuyi Lu, wuli Lu Bei Yi Li, Dancun Lu, Jiangnan Lu, Yongjiang Bridge, Chaoyang Lu, Rail Station </P> <P>Wuyi Station, Mo Wu Po, Wuyi crossover, Xinwu Market, Wuyi ZhongLu, Vehicle Management Station, Lijiangcun Xiaoqu, Wuyi Jianzheng Lu Lukou, Wuyi Bei’erli Lukou, Wuyi Bei’yili Lukou, Nanning No.2 People’s Hospital, Jiangnan Dancun Lukou, Yongjiang Bridge, South End, Chaoyang Park, Chaoyang Jinan Lukou, Rail Station </P>
<P> 10 </P> <P>Qingxiu Mountaion --Deida Transport Center <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Qingshan Lu, Shuangyong Lu, Taoyuan Lu, linjiang Lu, Chaoyang Lu, Rail Station, Zhonghua Lu, Beida Lu </P> <P>Qingxiu Mountain, Xiushan Garden, Qingshan Market, Qingshan Zhonglu, NO.3 High School, Medical University, Shuangyong Zhonglu, The First Attached Hospital of the Medical Uni., Taoyuan Zhonglu, Guangxi Regional Hospital, Regional PCC, Yongjiang Bridge, North End, Chaoyang Park, Chaoyang Jinan Lukou, Rail Station, Zhonghua Yi Zhi Lu, Zhonghua Er Zhi Lu, Zhonghua Beida Lukou, Beida Zhonglu, Beida Transport Center </P>
<P> 11 </P> <P>Jiangnan Stop--Langdong Sawage Treating Plant <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Jiangnan Lu, Yongjiang Bridge, Linjiang Lu, Nanhuan Lu, Qixing Lu, Minzu revenue, Nanhu Bridge, Jinzhou Lu, Yingbin Lu, Binghu Lu </P> <P>Jiangnan Bus Station, Nanning Economic Development Zone, Jinkang Garden, Jiangnan Baisha Lukou, Shi Zhu Ling, Jiangnan Tinghong Lukou,Jiangnan Fujian Lukou, Jiangnan Dancun Lukou, Yongjiang Bridge, south End, Yongjiang Bridge, north End, Nanning No.1 People’s Hospital, Qixing Zhonglu, Dream Land Shopping Center, Cultural Relic Park, Minzu Xinghu Bei Yi Li, Minzu Yuanhu Lukou, Macun, Minzu Chahuayuan Lukou, South Lake Square, Jinzhou Minzu Lukou, Jinzhou Jiabin Lukou, Yingbin Binhu Lukou, Binhu Bihu Lukou, South Lake Xiaoqu of civil servant, Longdong Sawage Treating Plant </P>
<P> 12 </P> <P>Ronghe Xincheng--Radio and TV Center <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~21:30 </P> <P>Baisha Dadao, Shuangyong Lu, Yingchun Lu, Jinzhou Lu, Guichun Lu, Jinpu Lu, Huichun Lu, Yingbin Lu, Binhu Lu, Changhu Lu, Dongge Lu, Gecun Lu </P> <P> <P>Ronghe Xincheng, Basha Bridge, South End, the First Attached Hospital of Medicine Uni., Shuangyong Zhonglu,   Medicine University, Shuangyong Qingshan Lukou, South Lake Famous Trees Park, Jinzhou Jingchun Lu, Guichun Jinpu Lukou, Huichun Jinhu Lukou, Huichun Jiabin Lukou,Yingbin Binhu Lukou, Binhu Bihu Lukou, South Lake Xiaoqu of civil servant, Changhu Binhu Lukou, Changhu Chahuayuan Lukou, Dongge Changhu Lukou, Dongge Anhu Lukou, Dongge Wangyuan Lukou, Gecun Dongge Lukou, Radio and TV Center </P>
<P> 13 </P> <P>Wuli Station--House Dacoration Market <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Wuli Lu, Zhongxing Bridge, Mingxiu Lu, Yongwu Lu </P> <P>Wuyi stop,Mowu Po, Zhongxing Bridge, South End, Zhongxing Bridge, North End, Xinxiu Park, Municipal Welfare Community, Mingxiu Daxue Lukou, Mingxiu Nongyuan Lukou, Mingxiu Zhonglu, Mingxiu Xiuling Lukou, Youth Activity Center, Guangxi Nationality Hospital, Mingxiu Beihu Lukou, Mingxiu Xiaoqu, Hu Qiou, Mingxiu market, Mingxiu Wangzhou Lukou, Yongwu Mingxiu Lukou, Lion Mountain Park, No 5 People’s Hostipal, House Dacoration Market </P>
<P> 14 </P> <P>South Lake Park --Xiuling Apartment <P>(1 yuan/per person)    </P> <P> 6 15~23 00 </P> <P>South Lake Park, Yuanghu Lu, Xiuzhu Lu, Sixian Lu, Minzhu Lu, Xinming Lu, Remin Lu, You’ai Lu, Mingxiu Lu, Xiuling Lu, Xiuling Apartment </P> <P>South Lake Park, Yuanhu Minzu Lukou, Xinzhu Liwan Lukou, Xinzhu Sixian Lukou, Sixian Dongge Lukou, Sixian Jianzheng Lukou, Guangxi Daily News Agency, Minzhu Xinming Lukou, Xinming Lu, You’ai Remin Lukou, You’ai Huangdong Lukou, You’ai Nanmian Lukou, You’ai Hengyang Lukou, Mingxiu You’ai Lukou, Mingxiu Xiuling Lukou, Xiuling Lu, Xiuling Xi Yi Li Lukou, Xiuling Apartment </P>
<P> 15 </P> <P>You’ai crossover --Cha Lu <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:30~21:30 </P> <P>You’ai Lu, Mingxiu Lu, Zhongxing Bridge, Wuyi Lu, Nanjian Lu, Tinghong Lu </P> <P>You’ai Lukou, You’ai Da Shu Jiao, Xiuxian Market, You’ai Likelong, Mingxiu You’ai Lukou, Mingxiu Xiuling Lukou, Mingxiu ZHonglu, Mingxiu Nongyuan Lukou, Mingxiu Daxue Lukou, Municipal Welfare Community, Xinxiu Park, Mingxiu Xinyang Lukou, Zhongxing Bridge, north End, Zhongxing Bridge, South End, Wuyi Lukou, Xinwu market, Wuyi Zhonglu, Vechicles Manager Station, Lijiangcun Xiaoqu, Wuyi Railway Crossover, Nanjian Lu, Tinghong Lu, Cha Lu </P>
<P> 16 </P> <P>Guangxi Yi’an Company --Municipal Government <P> (1 yuan/per person)                     </P> <P>6:30~21:30 </P> <P>Xiu’an Lu, Xiuxiang Lu, Beihu Lu, Yuanhu Lu, Dongge Lu, Changhu Lu, Binghu Lu, Yingbin Lu, Jiabin Lu </P> <P> Guangxi Yi’an Company, Guangxi Construction Machinary Company, Heavy Machines Factory Xiaoqu, Xiu’an Xiuxiang Lukou, Beihu Anju Xiaoqu, Beihu Xiuxiang Lukou, Xiuand Xiuxiang Lukou, Beihu Primary School, Beihu Market, Beihu Workers Xincun, Beihu Hengyang Lukou, Beihu Dongshan Lu, Zhonghua Yuanghu Lu, Yuanghu Flowers and Pets Market, Yuanhu Minzhu Lukou, Yuanhu Jianzheng Lukou, The First Attated Hospital of Chinese Medicine College, Dongge Gecun Lukou, Dongge Wuangyuang Lukou, Dongge Anhu Lukou, Dongge Changhu Lukou, Changhu Chahuyuan Lukou, South Lake Xiaoqu of civil Servants, Binghu Bihu Lukou, Yinbing Binghu Lukou, Municipal Government </P>
<P> 17 </P> <P>Chaoyang Park --Longdong waster water processing factory <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:30~21:30 </P> <P>Remin Lu, Xinming Lu, Dongge Lu, Yuanhu roan, Minzu avenune, Binghu Lu </P> <P> Chaoyang Park, Xinming Park Lukou, Xinming Minzhu Lukou, Zinming Mingle Lukou, Dongge Xinming Lukou, Dongge Gucheng Lukou, Dongge Sixian Lukou, Dongge Liwan Lukou, Yuanhu Dongge Lukou, Yuanhu Xin zhu Lukou, Ma Cun, Minzu Chahuayuan Lukou, South Lake Sqare, Binghu Jiabing Lukou, Binghu Bihu Lukou, South Lake Xiaoqu of Civil Servants, Longdong Sawage treating Plant </P>
<P> 18 </P> <P>Chaoyang Park,Yongjiang University <P> (1 yuan/per person)    </P> <P>6:30~21:30 </P> <P>Renmin Lu You’ai Lu, Mingxiu Lu, Beihu Lu, Beihu New Town </P> <P> Chaoyang Park, You’ai Huadong Lukou, You’ai Nanmian Lukou, You’ai Hengyang Lukou, Youth Activity Center, Guangxi Nationality Hospital, Beihu Workers New Town, Beihu market, Beihu Lu,Yuanyi Lu, Beihu Cun Lukou, Beihucun Xilu, Lianchoucun Lukou, Deihucun Donglu, Yongjiang University </P>
<P> 19 </P> <P>Xinyang Lu --Anhu Lu <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~21:30 </P> <P>Xinyang Lu, Mingxiu Lu, Daxue Lu, Beida Lu, Zhonghua Lu, Yuanhu Lu, Dongge Lu, Anhu Lu </P> <P>Xinyang Station, Nanning No.3 People’s Hospital, Xinyang Mingxiu Lu, Xinxiu Park, Municipal Welfare Community, Mingxiu Daxue Lukou, Wuliting,Deida Transport Center, Beida Zhonglu, Zhonghua Beida Lukou, Zhonghua Yizhi Lukou, Rail Station, Zhonghua You’ai Lukou, Shonghua Anning Lukou, Zhonghua Beihu Lukou, Zhonghua Yinhu Lukou, Yuanhu Flowers and Pets Market, Yuanhu Minzhu Lukou, Yuanhu Jianzheng Lukou, the First Attated Hospital of the Chinese Medicine College, Dongge Gecun Lukou,Dongge Wangyuan Lukou,Anhu Lu </P>
<P> 20 </P> <P>Chaoyang Park--Foresty Academy <P> (1 yuan/per person)      </P> <P>6:15~19:00 </P> <P> R enmin Lu, Gongyuan Lu, Wangzhou Lu, Yongwu Lu </P> <P> <P>Chaoyang Park, Regional Stadium, Zhonghua Yuanhu Lukou, Wangzhouling stop, Wangzhou Lu, middle, Xinfengling,Wangzhou Xingwang Lukou, Yongwu Mingxiu Lukou, Lion Mountain Park, No 5 People’s Hospital,House Dacoration Market, Er Tang,Gaofeng Forest Farm, Qigongli,the first branch of the Regional Hospital, Cadre School of Land Cultivation Bureau, Tropical Plants Research Center,Animal Husbandry Station, Shier Gongli,Foresty Academy </P>
<P> 21 </P> <P>Yudong Stop--Rail Station <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Nanbei Dadao, Jiangnan Lu, Yongjiang Bridge, Chaoyang Lu </P> <P>Yudong Station, Qigongli, Jingxiang Erqu, Guangxi Disaster Preparation Center,   Jingxiang Erqu, Yinhai Dadao, Yinhai Dezheng Lukou, Dashatian Sqare, Dashatian Lukou, Guibei Bridge, Jiangnan bus station, Nanning Economic Devlopment Zone, Jinkang residence community, Jiannan Baisha Lukou, Shizhuling, Jiangnan Fujian Lukou, Jiangnan Dancun Lukou, Yongjiang Bridge, Chaoyang Park, Chaoyang Yinan Lukou, Rail Station </P>
<P> 22 </P> <P>Guangxi Medicinal Botanical Garden--Chaoyang Park <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Yongbing Lu, Mingxiu Lu, Beihu Lu, Hengyang Lu, You’ai Lu, Renmin Lu, Minzu Lu, Xinmin Lu, Chaoyang Lu </P> <P>Guangxi Medincinal Botanical Garden, Ertang Station, Ergongli, Xiaoji Village, Nanwu Yingguan Lukou, Nanwu Wangzhou Lukou, Minxiu Wangzhou Lukou, Minxiu Market, Huqiu, Minxiu residence community, Minxiu Beihu Lukou, Beihu Hengyang Lukou, You’ai Nanmian Lukou, You’ai Huadong Lukou, Renmin You’ai Lukou, Chaoyang Park </P>
<P> 23 </P> <P>South Dashatian--Chaoyang Park <P> (1 yuan/per person ) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Jinxiang Dadao, Jinsha Dadao,Yinhai Dadao, Jiangnan Dadao,Baisha Dadao, Baisha Bridge, Jiaoyu Lu, Gucheng Lu, Minzhu Lu, Beining Lu, Gonghe Lu </P> <P>South Dahsatian, Dashatian Bus Station, Jinxiang Jinsha Lukou, Dashatian Sqare, Dashatian Lukou, Guibei Bridge, Jiangnan Bus Station, Nanning Economic Development Zone, Jinkang residence community, Baisha Jiangnan Lukou, Nanguo Park,Baisha Lu, Baisha Tingbei Lukou, Baisha market, Baisha Bridge, Guangxi Art College, Gucheng Xinghu Lukou, Cultural Relic Park, Gucheng Xinzhu Lukou, Gucheng Jianzheng Lukou, Gucheng Minzu rossing, Minzu Xinmin Lukou, Chaoyang Park </P>
<P> 24 </P> <P> <P>Chaoyang Park--Xinxu <P>    (1 yuan/per person ) </P> <P>6:30~21:30 </P> <P>Renmin Lu, Chaoyao Lu, Rail Station, Zhonghua Lu, Beida Lu, Daxue Lu, Keyuan Lu, Anxu Lu </P> <P>Chaoyang Park, Rail Station, Zhonghuayizhi Lukou, Zhonghua Beida Lukou, Beida Lukou, Beida Transport Center, Wuliting,Guangxi University, Daxue Luban Lukou, Daxue Keyuan Lukou, Guangxi Taxation Academy, Keyuan Kede Lukou, Administrative Examination and Approval Hall, Keyuan Anyu Lukou, Keyuan Xiuxiang,Xinxu </P>
<P> 25 </P> <P>Langdong Stop--Dashatian Bus Station <P>(2 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Minzu Dadao, Jinzhou Lu, Jingchun Roand, Shuangyong Lu, Baisha Bridge, Baisha Dadao, Jiangnan Dadao, Yinhai Dadao, Yinsha Dadao, Jinxiang Dadao </P> <P> L angtong Bus Station, Feicui Garden, Ronghe Bueatiful Land,Minzu Qinxiu Lukou, Shimeng Forest Park, Minzu Hunzhan Lukou, Minzu Zhuxi Lukou, Minzu Jinpu Lukou, Golden Lake Park, Jinzhou Guichun Lukou, Jinzhou Jingchun Lukou, South Lake Trees Park, Shuangyong Qingshan Lukou, Medical University, Shuangyong Lu, The First Attached Hospital of MedicalUniversity, Baisha Bridge, Baisha market, Baisha Tingjiang Lukou, Nanhuo Garden, Baisha Jiangnan Lukou, Jinkang Garden,Nanning Economic Development Zone, Jiangnan Stop, Guibei Bridge,Dashatian Lu, Dashatian Spare, Jinxiang Jinsha Lukou, Dashatian Bus Station </P>
<P> 26 </P> <P>Liusha --Chaoyang Park <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:30~21:30 </P> <P>Liusha Lu, Hedi Lu, Kangfu Lu, Taoyuan Lu, Xinmin Lu, Minzhu Lu, Xinhua Lu, Gonghe Lu, Minle Lu </P> <P>Liusha,Baozhitou Lu, Liusha Lu, Liusha Lu, Workers Hospital, Jiangbing Hospital, Zhubaichong, Hedi Kangfu Lu, Taoyuan Shuangyong Lu, Taoyuan Lu, Regional Hospital, Xinmin Taoyuan Lu, Xinmin Qixing Lu, Xinmin Donge Lukou, Xinmin Minle Lukou, Xinmin Minzhu Lukou, Culture Palace, Chaoyang Park </P>
<P> 27 </P> <P>Maoqiao Station --- The 303 Hospital <P>(1 yuan/per person) </P> <P>6:15~21:30 </P> <P> Changgang Lu, Yuanhu Lu, Dongge Lu, Xinmin Lu, Zhiwu Lu </P> <P>Maoqiao Stop, Maoqiao, Changgang Maoqiao Lu, Changgang Shanli Lukou,Changgang market, Changgang Yanziling Lukou, Changgang Minzhu Lukou, Minzhu Wnagzhounan Lukou, Yuanhu Jianzheng Lukou, Yuanhu Lu, Dongge Liwan Lu, Donge Sixian Lukou, Dongge Gucheng Lukou, Xinmin Dongge Lukou, Xinmin Qinxing Lukou, Xinmin Taoyuan Lukou, Regional Hospital, Zhiwu Lu, The 303 Hospital </P>
<P> 28 </P> <P>Maoqiao--Guangxi University <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~21:30 </P> <P>Changgang Lu, Yuanhu Lu, Beihu Lu, Hengyang Lu, Beidabei Lu, Daxue Lu, Huoju Lu, Huojuyizhi Lu, Minxiuxi Lu </P> <P>Maoqiao Stop, Maoqiao, Changgang Maoqiao Lu, Changgang Shanli Lukou, Changgang Market, Changgang Yanziling Lukou, Changgang Minzhu Lukou, Minzhu Wnagzhounan Lukou, Yuanhu Minzhu Lukou, Yuanhu Flowers and Pets market, Zhonghuayuanhu Lukou, Deihu Tangshan Lukou, Beihu Hengyang Lukou, Hengyang Deihu Lukou, Hengyang Lu, Hengyang You’ai Lukou, Dengyang Didongkou Lu, Hengyang Nantie Erjie, Hengyang Beida Lukou, Beida Transport center, Wuliting, Guangxi University (to Huoju Lu, Huojuyizhi Lu) </P>
<P> 30 </P> <P>Xinxing Community--Beihu Lu, end <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~21:30 </P> <P> Zhuxinan Lu, Qingshan Lu, Shuangyong Lu, Taoyuan Lu, Jiaoyu Lu, Gucheng Lu, Gongge Lu, Yuanhu Lu, Beihu Lu </P> <P>Xinxing Community, Qingshan Zhuxi Lukou, Qingshan Lu, middle, Nanning No.3 High School, Medical College, Shuangyong Luzhong, the First Attached Hospital of the Medical Uni. Jiaoyu Lu, Guangxi Art Academy, Gucheng Xinghu Lukou, Yuanhu Minzhu Lukou, Cultural Relic Park, Gucheng Xinzhu Lukou, Dongge Sixian Lukou, Dongge Liwan Lukou, The First Attatched Hospital of Chinese Medical College, Yuanhu JianZheng Lu, Yuanhu Minzhu Lu, Yuanhu Flowers and Pets market, Zhonghua Yuanhu   Lukou, Beihu Tangshan Lukou, Beihu Hengyang Lukou, Beihu Workers’New Town, Beihu market, Beihu primary school, Beihu Xiuxiang Lu,Beihu residence community, Beihu Lu, </P>
<P> 31 </P> <P>Dashatian, South,Beida transport center <P>   (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~23:00 </P> <P>Jinxiang Dadao Yinsha Dadao, Yinhai Dadao, Jiangnan Dadao, Yongjiang Bridge, Chaoyang Lu, Rail Station, Zhonghuaxi Lu, Beida Lu, Beida Transport Center </P> <P>Dashatian South, Dashatian Bus Station, Jinxiang Jinsha Lukou, Dashatian Spare, Dashatian Lu, Guibei Bridge, Jiangnan Bus Station, Nanning Economic Development Zone, Jinkang Garden, Jiangnan Baisha Lukou, Shizhuling, Jiangnan Fujian Lu, Jiangnan Dancun Lukou-Yongjiang Bridge, South End, Chaoyang Park, Chaoyang Jinan Lukou, Rail Station, Zhonghuayizhi Lu, Zhonghuaerzhi Lu, Zhonghua Beida Lukou, Beida Zhonglu, Beida Transpoart Center </P>
<P> 32 </P> <P>Anji Stop--The First Attached Hospital of Medical College <P> (2 yuan/per person)   </P> <P>6:30~23:00 </P> <P>You’ai Lu, Zhonghua Lu, Rail Station, Chaoyang Lu, Liniang Lu, Taoyuan Lu </P> <P> Anji Station, Sulu, Zhongle Furniture World, Anji Lu (middle), Anji Lu Lukou, You’ai Crossover, You’ai Dashujiao, Xiuxiang Market, You’ai Likelong Super Market, You’ai Mingxiu Lukou, You’ai Hengyang Lukou, You’ai Nanmian Lukou, Zhonghua You’ai Lukou, Rail Station, Chaoyang Jinan Lukou, Chaoyang Sqare, Minzu Gonghe Lukou, Xinmin Qixing Lukou, Regional Hospital, Taoyuan Zhonglu, The First Attached Hospital of Medical College </P>
<P> 34 </P> <P>Qingshan Stop--Guangxi University <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:30~21:30 </P> <P>Qingshan Lu, Zhuxi Dadao, Minzu Dadao, Jiangbing Lu, Beida Lu, Daxue Lu, Huoju Lu </P> <P>Qingshan Stop, Qingshan Market, Municipal Environmnet Protection Bureau, Municipal Intermediate People’s Count, Exhibition center, Minzu Zhuxi Lukou, Minzu Jinpu Lukou, Golden Lake Park, Minzu Jinzhou Lukou-- South Lake Square, Minzu Cha Hua Yuan Lukou, Macun,Minzu Yuanhu Lukou-Big Hot Gate Supermarket, Minzu Gucheng Lukou, Minzu Sqare, Minzu Gonghe Lukou, Minsheng Sqare, Jiangbing Yongning Lukou, Jiangbing Beida Lukou, Beida Beiji Lukou,Beida Huaxi Lukou, Beida honglulu, Beida Transport Cneter, Wuliting,Guangxi University(to Huoju Lu--Huojuyizhi Lu) </P>
<P> 35 </P> <P> The 303 Hospitla --Administratioanl Examination and Approval Hall <P> (1 yuan/per person) </P> <P>6:15~21:30 </P> <P>Zhiwu Lu, Taoyuan Lu, Linjiang Lu, Beida Lu, Xinyang Lu, Minxiu Lu, Daxue Lu, Keyuan Lu </P> <P> 303 Hospital, Zhiwu Lu, Regional Hospital, Regional PPC, Yongjiang Bridge, North End, Minsheng Sqare, Jiangbing Yongning Lukou, Beida Jiangbing Lukou, Bedai Beiji Lukou, Xinyang Crossover, Xinyang Market, Regional Women and Children’s Hopsital, Xinyang Minxiu Lukou, Xinxiu Park, Municipal Welfare Community, Minxiu Daxue Lukou, Guangxi University, Daxue Luban Lukou, Daxue Keyuan Lukou, Guangxi Taxiation Academy, Keyuan kede Lukou,(to Keyuan Anxu Lukou)-- Administratioanl Examination and Approval Hall </P>


</P>
SHARE TO:
Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.
NANNING—CHINA
www.nanning.gov.cn 桂ICP备05000843